Daniel Dudek
Daniel Dudek Lekarz specjalista psychiatra
Jestem specjalistą psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia pacjentów zarówno w warunkach szpitalnych jak i w ambulatorium. W swojej praktyce zajmuję się diagnozowaniem i terapią wielu różnych zaburzeń psychicznych m.in. depresji, lęku, psychozy. Przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież po ukończeniu 17 r.ż.
Counselling also in English.
Jak pracuję
Uważam kryzys psychiczny za sytuację wyjątkowo trudną w życiu każdego człowieka a związane z nim cierpienie za doświadczenie wyjątkowo dojmujące dla każdego z nas. Sytuacje w jakich on powstaje są z reguły bardzo złożone, nierzadko wymykają się diagnostycznym szablonom. W swojej pracy za najważniejsze uważam indywidualne podejście do trudności z jakimi borykają się moi pacjenci. Analizę objawów i ich przyczyn postrzegam przez pryzmat kontekstu emocjonalnego i osobowościowego ludzi. Farmakoterapia pozostaje często stosowaną przeze mnie metodą leczenia jednakże niejednokrotnie okazuje się niewystarczająca, a czasami wręcz niepotrzebna. Uważam za niezbędne przedstawienie człowiekowi mojej pełnej opinii na temat jego problemu, tak aby mógł brać  świadomy i czynny udział w działaniu na rzecz poprawy swojego samopoczucia.
Ważnym elementem mojej pracy jest systematyczne aktualizowanie wiedzy na szkoleniach, sympozjach, konferencjach.
Moje doświadczenie
Studia medyczne ukończyłem w 2004r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Staże podyplomowe odbywałem w Polsce oraz za granicą, m.in. w University Hospital of Leicester NHS Trust w Glenfield (Anglia), Hospital Universitario Walter Candido w Fortalezie (Brazylia) oraz w Kathmandu Teaching Hospital (Nepal). Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbywałem w różnych akredytowanych ośrodkach, przede wszystkim w oddziałach klinicznych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W tym szpitalu, po uzyskaniu dyplomu specjalisty w zakresie psychiatrii, pełniłem w latach 2012-2013 funkcję kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego. W trakcie staży specjalizacyjnych szkoliłem się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.W latach 2013-2015 pełniłem funkcję zastępcy ordynatora Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Szpital Wolski w Warszawie). Następnie pracowałem w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Jako asystent II Kliniki Psychiatrycznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szkoliłem studentów medycyny w zakresie psychiatrii. Od lat prowadzę także konsultacje pacjentów w oddziałach ogólnomedycznych warszawskich szpitali.
Komu w szczególności mogę pomóc
W swojej pracy klinicznej zajmuję się osobami dorosłymi i młodzieżą powyżej 16 r.ż. Posiadane doświadczenie pozwala mi prowadzić diagnostykę i leczenie w zakresie wszystkich zaburzeń psychicznych, a w szczególności:
– zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
– zaburzeń psychotycznych (w tym schizofrenia),
– zaburzeń lękowych,
– zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (w tym zespołów otępiennych),
– zaburzeń związanych ze stresem,
– zaburzeń osobowości,
– osób dorosłych z przetrwałym ADHD,
– bezsenności.
Prowadzę wizyty także w języku angielskim.
Posiadam uprawnienia do wystawiania recept (także refundowanych), zwolnień lekarskich ZUS-ZLA, zaświadczeń lekarskich.
Informacje dodatkowe:
Wizyty jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub on-line.
Sposoby płatności: gotówka.
Pierwszorazowa wizyta dla osoby dorosłej – trwa około 60 minut – koszt
350 PLN
Kolejna wizyta dla osoby dorosłej – trwa około 30 minut – koszt 300 PLN
Pierwszorazowa wizyta dla osób niepełnoletnich od 17 r.ż. (konieczna obecność opiekuna prawnego) – trwa ok. 90 minut – koszt 400 PLN
Kolejna wizyta dla osób niepełnoletnich od 17 r.ż. (konieczna obecność opiekuna prawnego) – trwa ok. 30 minut – koszt 350 PLN

 

Diagnostyka i leczenie ADHD • 1 200 zł

Diagnostyka składa się z minimum dwóch 60 minutowych wizyt, w trakcie których odbywa się:

  • pełne badanie psychiatryczne
  • szczegółowy wywiad diagnostyczny w kierunku ADHD w oparciu o metody kwestionariuszowe (również DIVA-5)
  • ocena uwagi, czasu reakcji, nadruchliwości i impulsywności przy pomocy testu ciągłego wykonywania MOXO
  • ocena testu Moxo przez uprawnionego do tego lekarza
Diagnostyka kończy się ustaleniem planu leczenia terapeutycznego z uwzględnieniem farmakoterapii w razie potrzeby. Istnieje możliwość oceny skuteczności leczenia poprzez test Moxo.
Wystawianie zaświadczeń lekarskich dla leczonych pacjentów – koszt od 100 PLN
W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość wystawienia recepty bez wizyty lekarskiej – koszt 100 PLN
Counselling in English:
1st (diagnostic) consultation – lasts about 60 minutes – cost 400 PLN
continuation (control) visit – lasts about 30 minutes – cost 350 PLN
Lekarz udziela bezpłatnych konsultacji dla uchodźców z Ukrainy.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę.
W przypadku nieodwołania wizyty w tym terminie jest ona traktowana jako odbyta i jest płatna według zwykłej stawki.
Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży .