Katarzyna Balcerzak
Katarzyna Balcerzak Psycholog Psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej, oraz psychoterapeutką systemową po ukończonym całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym – obecnie w trakcie procesu certyfikacji.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Moja praca jest pod stałym nadzorem certyfikowanego superwizora.

Jak pracuję:

W swojej pracy oprócz podejścia systemowego integruję także inne nurty terapeutycznych takie jak psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny. Każdego Pacjenta traktuje indywidualnie, a  w gabinecie staram się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Dużą uwagę poświęcam analizie trudności zgłaszanej przez Pacjenta, tak, aby jak najlepiej zrozumieć, z jakimi problemami się boryka. Trudności, z którymi przychodzi Pacjent są często objawem czegoś, co nie jest widoczne w pierwszej chwili, dlatego podczas wstępnych konsultacji zbieram dokładny wywiad na temat sytuacji Pacjenta i jego rodziny. W pracy ważne dla mnie jest to, aby zbudować z nim taką relację, aby mógł otwarcie wyrażać to, o czym myśli i co czuje, a nie to, co powinien myśleć i czuć. Psychoterapia to proces , w którym towarzyszę Pacjentowi w poznawaniu obszarów, które są dla niego trudne i nieodkryte. Wiem, że praca,  jaką  wykonuje pacjent podczas sesji, a także poza nimi bywa bolesna i może budzić wiele obaw .  Jednak wysiłek ten pozwala na uzyskanie poprawy i trwałej zmiany w różnych obszarach funkcjonowania.

Czym jest terapia systemowa?

Podejście systemowe zakłada, że każdy z nas jest częścią jakiegoś systemu – rodzinnego, społecznego itd.. Każdy z nas wpływa w jakiś sposób na inną osobę i odwrotnie, a to jak wzajemnie na siebie oddziałujemy z kolei wpływa na system, w którym żyjemy. Relacje, jakie tworzymy z członkami różnych grup bywają bardzo skomplikowane i powodują różne objawy, które często są destrukcyjne ( uzależnienia, bóle, stany lękowe, depresja, fobie, agresja i tym podobne). Objawy te w rozumieniu teorii systemowej są pewnego rodzaju ochroną systemu, w którym żyjemy ( najczęściej rodzinnego). Trudności, których doświadczamy mają za zadanie utrzymywać homeostazę w systemie. Terapia w tym nurcie nie tylko zwraca uwagę na poszczególną jednostkę, ale poszerza perspektywę do całego systemu w jakim się znajdujemy i do tego jakie procesy w nim zachodzą.

Moje doświadczenie

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne oraz Centrum Doradztwa i Szkoleń w Warszawie, które szkoli psychoterapeutów do pracy w nurcie systemowym. Odbyłam liczne szkolenia z zakresu Porozumienia Bez Przemocy , Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metod terapii pedagogicznych, nowoczesnych metod terapii dziecka i dorosłych. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. na stażu w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w Szpitalu Nowowiejskim na XI Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, a także w Centrum Edukacji Terapii i Diagnozy TuMiRaj. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Szpitalu Bielańskim, oraz w innym ośrodku terapeutycznym w Warszawie. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych.

Komu w szczególności mogę pomóc:

• Osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania
• Osobom doświadczającym przemocy i osobom stosującym przemoc
• Osobom odczuwającym lęk, niepokój
• Osobom cierpiącym na depresje
• Osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi
• Osobom przechodzącym przez różne kryzysy życiowe
• Osobom z zaburzeniami osobowości
• Osobom mającym trudności w relacjach z innymi
• Osobom, które doświadczyły straty bliskiej osoby
• Osobom, które nie radzą sobie ze stresem

Informacje dodatkowe:
Przyjmuję tylko we wtorki. Zapraszam do kontaktu, telefon 503 501 354 – telefon do Gabinetu, tel. 663 512 274 – telefon do terapeuty lub katarzynabalcerzak@onet.pl
Sposoby płatności: gotówka, przelew.
Psychoterapia:
Terapia indywidualna – sesja trwa 50 minut – koszt 180 zł
Terapia pary – sesja trwa 90 minut – koszt 280 zł
Terapia rodzinna – sesja trwa 90 minut – koszt 300 zł
Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży.