Daniel Dudek
Daniel Dudek Lekarz specjalista psychiatra
Jestem specjalistą psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia pacjentów zarówno w warunkach szpitalnych jak i w ambulatorium. W swojej praktyce zajmuję się diagnozowaniem i terapią wielu różnych zaburzeń psychicznych m.in. depresji, lęku, psychozy. Przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież od 17 r.ż.
Counselling also in English.
Jak pracuję
Uważam kryzys psychiczny za sytuację wyjątkowo trudną w życiu każdego człowieka a związane z nim cierpienie za doświadczenie wyjątkowo dojmujące dla każdego z nas. Sytuacje w jakich on powstaje są z reguły bardzo złożone, nierzadko wymykają się diagnostycznym szablonom. W swojej pracy za najważniejsze uważam indywidualne podejście do trudności z jakimi borykają się moi pacjenci. Analizę objawów i ich przyczyn postrzegam przez pryzmat kontekstu emocjonalnego i osobowościowego ludzi. Farmakoterapia pozostaje często stosowaną przeze mnie metodą leczenia jednakże niejednokrotnie okazuje się niewystarczająca, a czasami wręcz niepotrzebna. Uważam za niezbędne przedstawienie człowiekowi mojej pełnej opinii na temat jego problemu, tak aby mógł brać  świadomy i czynny udział w działaniu na rzecz poprawy swojego samopoczucia.
Ważnym elementem mojej pracy jest systematyczne aktualizowanie wiedzy na szkoleniach, sympozjach, konferencjach.
Moje doświadczenie
Studia medyczne ukończyłem w 2004r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Staże podyplomowe odbywałem w Polsce oraz za granicą, m.in. w University Hospital of Leicester NHS Trust w Glenfield (Anglia), Hospital Universitario Walter Candido w Fortalezie (Brazylia) oraz w Kathmandu Teaching Hospital (Nepal). Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbywałem w różnych akredytowanych ośrodkach, przede wszystkim w oddziałach klinicznych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W tym szpitalu, po uzyskaniu dyplomu specjalisty w zakresie psychiatrii, pełniłem w latach 2012-2013 funkcję kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego. W trakcie staży specjalizacyjnych szkoliłem się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.W latach 2013-2015 pełniłem funkcję zastępcy ordynatora Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Szpital Wolski w Warszawie). Następnie pracowałem w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Jako asystent II Kliniki Psychiatrycznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szkoliłem studentów medycyny w zakresie psychiatrii. Od lat prowadzę także konsultacje pacjentów w oddziałach ogólnomedycznych warszawskich szpitali.
Komu w szczególności mogę pomóc
W swojej pracy klinicznej zajmuję się osobami dorosłymi i młodzieżą powyżej 16 r.ż. Posiadane doświadczenie pozwala mi prowadzić diagnostykę i leczenie w zakresie wszystkich zaburzeń psychicznych, a w szczególności:
– zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
– zaburzeń psychotycznych (w tym schizofrenia),
– zaburzeń lękowych,
– zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (w tym zespołów otępiennych),
– zaburzeń związanych ze stresem,
– zaburzeń osobowości,
– osób dorosłych z przetrwałym ADHD,
– bezsenności.
Prowadzę wizyty także w języku angielskim.
Posiadam uprawnienia do wystawiania recept (także refundowanych), zwolnień lekarskich ZUS-ZLA, zaświadczeń lekarskich.
Informacje dodatkowe:
Wizyty jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub on-line.
Sposoby płatności: gotówka.
Pierwszorazowa wizyta dla osoby dorosłej – trwa około 60 minut – koszt
350 PLN
Kolejna wizyta dla osoby dorosłej – trwa około 30 minut – koszt 300 PLN
Pierwszorazowa wizyta dla osób niepełnoletnich od 16 r.ż. (konieczność obecności opiekuna prawnego) – trwa ok. 90 minut – koszt 400 PLN
Kolejna wizyta dla osób niepełnoletnich od 16 r.ż. (konieczność obecności opiekuna prawnego) – trwa ok. 30 minut – koszt 350 PLN

 

Diagnostyka i leczenie ADHD • 1 200 zł

Diagnostyka składa się z minimum dwóch 60 minutowych wizyt, w trakcie których odbywa się:

  • pełne badanie psychiatryczne
  • szczegółowy wywiad diagnostyczny w kierunku ADHD w oparciu o metody kwestionariuszowe (również DIVA-5)
  • ocena uwagi, czasu reakcji, nadruchliwości i impulsywności przy pomocy testu ciągłego wykonywania MOXO
  • ocena testu Moxo przez uprawnionego do tego lekarza
Diagnostyka kończy się ustaleniem planu leczenia terapeutycznego z uwzględnieniem farmakoterapii w razie potrzeby. Istnieje możliwość oceny skuteczności leczenia poprzez test Moxo.
Wystawianie zaświadczeń lekarskich dla leczonych pacjentów – koszt od 100 PLN
W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość wystawienia recepty bez wizyty lekarskiej – koszt 100 PLN
Counselling in English:
1st (diagnostic) consultation – lasts about 60 minutes – cost 400 PLN
continuation (control) visit – lasts about 30 minutes – cost 350 PLN
Lekarz udziela bezpłatnych konsultacji dla uchodźców z Ukrainy.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę.
W przypadku nieodwołania wizyty w tym terminie jest ona traktowana jako odbyta i jest płatna według zwykłej stawki.
Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży .