Renata Lis-Jędrzejczak
Renata Lis-Jędrzejczak Psychoterapeuta Certyfikaty

Jestem doświadczonym klinicystą – psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą. Pracuję z osobami, które doświadczają lęku, depresji, kryzysu, traumy, trudności w relacjach interpersonalnych.

Jak pracuję
W spotkaniu z „innym człowiekiem” ważne jest dla mnie, aby czuł się on jak podmiot spotkania. Jako terapeuta staram się łączyć akceptację ze strategiami prowadzącymi do zmiany. Istotna jest dla mnie równowaga między życzliwym wymaganiem a troskliwą opieką.

W trakcie wizyt akcentuję aktywne słuchanie oparte na uważności, odzwierciedlaniu wypowiedzi pacjenta, tak by jasne się stało, że jest rozumiany.

Pierwszych kilka wizyt ma na celu zebranie ważnych informacji o problemie, sytuacji życiowej, zawodowej pacjenta, aby potem przejść do konceptualizacji problemu. Oznacza ona jego zdefiniowanie, ustalenie celów terapii, sposobów ich realizacji.

Informuję pacjenta o planowanej ilości wizyt. Informację opieram na doświadczeniu swoim oraz innych ekspertów, choć ważna jest też motywacja pacjenta oraz różnice w gotowości do zmiany.

Jako terapeuta poznawczo- behawioralny przyjmuję pogląd, że sposób, w jaki spostrzegamy dane zdarzenie lub doświadczenie silnie wpływa na nasze reakcje zarówno w sferze emocji, jak i zachowania oraz fizjologii. W terapii ważny jest aktywny udział pacjenta, by uczył się badać znaczenie i przydatność najróżniejszych myśli, oraz zmieniać te wzorce myślenia, które każą pielęgnować negatywne nastroje i zachowania czy tkwić w trudnych relacjach.

Liczę na to, że osoba szukająca pomocy ma szansę spojrzeć na początkowe źródło dyskomfortu, jak na coś co dało jej możliwość zmiany przekonań, emocji oraz zachowań na takie które czynią jej życie pełniejszym, dobrym.
Ważna jest dla mnie relacja z pacjentem, bo oparta na bliskości i zaufaniu pozwala odzyskać poczucie mocy, zaufania do innych osób i do siebie samego, wyjść poza „sferę komfortu” i doświadczyć czegoś nowego.
W pracy opieram się na dorobku terapii schematu, stosuję techniki relaksacyjne czy takie które zwiększają poziom bezpieczeństwa i kontroli emocji nieprzyjemnych u pacjenta w trudnych dla niego sytuacjach.

Moje doświadczenie
Swoją praktykę kliniczną zaczęłam od pracy w Poradni Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Kontynuowałam ją odbywając szkolenia specjalizacyjne w oddziałach szpitalnych, gdzie mogłam czerpać z wiedzy i doświadczenia autorytetów psychiatrii i psychologii.

Drogę klinicysty i terapeuty rysowałam pracując w Oddziale Dziennym oraz Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Nowowiejskiego.

Kluczowe jest dla mnie, aby rozwijać wachlarz oddziaływań terapeutycznych, co odbywam przez współpracę ze Szkołą Terapii Poznawczo- Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie czy „Cogito” Schema Therapy Training Program.

Komu mogę pomóc
Z uwagi na doświadczenie w pracy klinicysty zajmuję się pomocą osobom:

  • doświadczającym lęku, niepokoju, napadów lęku, natręctw, bezsenności
  • doświadczającym obniżonego nastroju, depresji
  • mającym trudności w relacjach interpersonalnych
  • będącym w reakcji przedłużonego stresu, po doświadczeniu traumy
  • będącym w okresie żałoby
  • doświadczającym psychoz, w tym schizofrenii

Informacje dodatkowe
Przyjmuję w poniedziałki, czwartki i piątki. Wizyty jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Sposoby płatności: gotówka, przelew.

Psychoterapia – sesja trwa 50 minut – koszt 200 zł.
Liczba sesji ustalana indywidualnie.

Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży.

Renata Lis-Jędrzejczak - ZnanyLekarz.pl