Agnieszka Kochan
Agnieszka Kochan Psychoterapeuta Certyfikaty

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką behawioralno – poznawczą. W psychoterapii z uważnością przyglądam się, jak sposób myślenie wpływa na emocje i zachowanie. Kieruję się potrzebami drugiego człowieka, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i wsparcia połączonego z profesjonalną pomocą.

Jak pracuje
Szczególną wagę przywiązuje do relacji z drugim człowiekiem. To ona stanowi podstawę efektywnej terapii. W celu pełnego zrozumienia pacjenta na pierwszych spotkaniach zbieram rzetelny wywiad. Po tym etapie ustalamy wspólnie cele terapii.

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym zakłada, że każdy z nas aktywnie kreuje swoją rzeczywistość. Nadaje określone znaczenie swoim doświadczeniom, co wpływa na odczuwane przez nas emocje, ich intensywność i trwałość oraz podejmowane działania.  Znaczenie, jakie nadajemy codziennym sytuacjom, wynika z głęboko zakorzenionych i utrwalonych schematów myślowych na temat świata i innych ludzi.

Często schematy te są dysfunkcjonalne, niepełne, przesadzone lub zawężające perspektywę myślenia. Terapia poznawcza polega na pokazywaniu innych, konstruktywnych i obiektywnych sposobów myślenia, poszerzeniu perspektywy widzenia świata, siebie i innych. Zmiana poznawcza pociąga za sobą zmianę w przeżywaniu emocjonalnym oraz podejmowaniu zachowań, pozwalających na realizację, ustalonych na początku terapii, celów.
Terapia przyczynia się do polepszenia jakości życia, rozumienia siebie, mechanizmów zachowania oraz otaczającego świata i ludzi. Przede wszystkim jednak wyposaża człowieka w umiejętność radzenia sobie w przyszłości.

Moje doświadczenie
Dyplom psychologa uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Odbyłam praktyki kliniczne w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Uczestniczyłam w dodatkowych modułach z zakresu postępowania w leczeniu psychoz, zaburzeń afektywnych, przeciwdziałania przemocy wobec dorosłych partnerów.

Od kilku lat pracuję w Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń lękowych.

Moja praca jest pod stałym nadzorem certyfikowanego superwizora.

Emocje są jak wiatr poruszający chmurami naszych myśli, z których pada deszcz słów i działań…

Lew Wygotski

Komu w szczególności mogę pomóc
W ramach prowadzonych sesji zajmuje się psychoterapią zaburzeń emocjonalnych i chorób psychicznych (we współpracy z lekarzem psychiatrą) osób dorosłych. W szczególności mam doświadczenie w psychoterapii osób:

  • odczuwających lęk, niepokój
  • mających trudności w kontaktach towarzyskich, zawodowych
  • zmagających się z lękiem przed wystąpieniami publicznymi
  • nieradzących sobie z emocjami
  • mających zbyt niską samoocenę, zbyt małą asertywność
  • doświadczających smutku, depresji
  • zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową
  • z doświadczeniami przemocy fizycznej i psychicznej w dzieciństwie
  • nieradzących sobie w codziennym funkcjonowaniu
  • chcących pracować nad osobistym rozwojem, motywacją lub samooceną

Informacje dodatkowe
Przyjmuję w poniedziałki, wtorki i czwartki. Wizyty jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Sposoby płatności: gotówka, blik, przelew.

Psychoterapia – sesja trwa 50 minut – koszt 200 zł.
Liczba sesji ustalana indywidualnie.

Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży.

Agnieszka Kochan - ZnanyLekarz.pl