Monika Dziadosz
Monika Dziadosz Psychoterapeuta Certyfikaty

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. Pracuję z osobami, które  doświadczają trudności związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych lub doznają innych nałogowych zachowań. Wspieram na drodze do zrozumienia i poradzenia sobie z uwikłaniem tych, którzy żyją w związkach z osobami uzależnionymi. W mojej pracy staram się towarzyszyć klientom w zmianach dostosowanych do ich potrzeb i osobistego poczucia gotowości na nie.

Jak pracuję
Swoją pracę traktuję jako empatyczną obecność i pomoc w odkrywaniu potencjału, który cechuje każdego człowieka. Przyświeca mi takie rozumienie psychoterapii, w której akcentuje się autentyczne, oparte na szacunku i pozytywnym nastawieniu zainteresowanie klientem.

Pierwsze spotkania służą rozeznaniu się w historii życia, motywacji do zmiany i ustaleniu definicji obszaru pracy, nad którym wspólnie z pacjentem będę się koncentrować w toku terapii. Pracę w sferze nadużywania i uzależnienia cechować będzie również analiza funkcjonowania klienta przed szkodliwym zażywaniem i analiza roli, jaką w jego życiu odgrywają zachowania nałogowe. Zgodnie z modelem poznawczo-behawioralnym, w którym pracuję, rzetelna analiza tych obszarów pozwala określić czynniki prowadzące do sięgania po substancję psychoaktywną, jak również pozwala rozpoznać przekonania przyzwalające na kontynuację problematycznych zachowań.
Dodatkowo w swojej pracy korzystam z założeń dialogu motywującego, z koncepcji stadiów zmiany czy terapii schematu, które wpisują się w założenia pracy skoncentrowanej na kliencie. Mając w pamięci zdanie badacza problemu prof. Otto Lesch’a, iż „uzależnienia są niekochanym dzieckiem psychiatrii” kładę nacisk na identyfikowanie nawrotu choroby jako elementu procesu leczenia. Fundamentem owego procesu jest zaś zindywidualizowany plan terapii z podkreśleniem autonomii i podmiotowości klienta.

Moje doświadczenie
W latach 2013 -2017 byłam związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie-Tworki, od 2015 roku z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia przy WOTUAiW Pruszków, gdzie pracowałam z pacjentami uzależnionymi na etapie ponadpodstawowym oraz z rodzinami osób uzależnionych i z DDA. Dodatkowo odbyłam staż w oddziale psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w Instytucie Psychologii Zdrowia jako konsultantka w Telefonie Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień Victi w Warszawie-Ursus, a także w Poradni Leczenia Uzależnień w Tarczynie. Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piastowie.
Jestem absolwentką psychologii o specjalizacji społeczna psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia i uzyskałam kwalifikacje zawodowe Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Byłam uczestniczką rocznego kursu psychoterapii psychoanalitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Komu w szczególności mogę pomóc
Mając na uwadze moje dotychczasowe doświadczenia zajmuję się pomocą osobom:
•    osobom w kryzysie oraz borykającym się z przewlekłymi trudnościami emocjonalnymi
•    pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych w tym dorosłym dzieciom alkoholików (DDA)
•    doświadczającym zaburzeń lękowych (napady lęku, lęk uogólniony, natręctwa, fobia społeczna)
•    chcącym przyjrzeć się swojemu wzorcowi spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
•    uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz alkoholu
•    uzależnionym behawioralnie
•    osobom żyjących w związkach z osobami uzależnionymi
•    osobom chcącym lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i dążącymi do życia zgodnego z wyznaczonymi wartościami
•    doświadczających zaburzeń nastroju

Informacje dodatkowe
Przyjmuje w środy. Wizyty jedynie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Sposoby płatności: gotówka, karta płatnicza.
Psychoterapia – sesja trwa 50 minut – koszt 160 zł.
Liczba sesji ustalana indywidualnie.

Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży.