Danuta Wala
Danuta Wala Psycholog Certyfikaty

Jestem psychologiem, specjalizuję się w pracy z osobami dotkniętymi szeroko rozumianymi zaburzeniami funkcji poznawczych, głównie w przebiegu procesów otępiennych. W swojej pracy najpierw określam głębokość zaburzeń, ich wpływ na codzienne funkcjonowanie, a następnie indywidualnie dobieram optymalne formy rehabilitacji. Jestem osobą empatyczną i cierpliwą.

Jak pracuję
W swojej pracy podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, podążając za jego potrzebami, tworząc tym samym warunki, w których może poczuć się bezpiecznie. Sprzyja to nawiązaniu relacji terapeutycznej, a dzięki temu przyczynia się do aktywnej pracy pacjenta w procesie rehabilitacji. Empatyczna relacja oparta na zrozumieniu drugiego człowieka, obustronna współpraca i zaangażowanie są dla mnie podstawowymi wartościami, którymi kieruję się podczas spotkań.

Pracuję zwłaszcza z osobami w wieku senioralnym. Podczas terapii prowadzę treningi orientacji, pamięci, uwagi, funkcji językowych oraz funkcji wzrokowo-przestrzennych. Celem terapii jest zarówno spowolnienie pogłębiania się zaburzonych funkcji poznawczych, jak też dbałość o zachowanie dobrej kondycji pozostałych.
Proces otępienny ma znaczny wpływ na kontakt pacjenta z otaczającym światem. Konsekwencją spowolnienia poszczególnych funkcji jest pogorszenie funkcjonowania pacjenta w codziennym życiu. Najpierw pojawiają się trudności w przyswajaniu nowych informacji i orientacji w nowych miejscach. Stopniowo coraz trudniej odnaleźć się w miejscach dobrze znanych. Pojawia się gubienie przedmiotów, pytanie po kilka razy o to samo, w końcu niepoznawanie bliskich. Otępienie dosłownie odcina człowiekowi kontakt w rzeczywistością, Współtowarzyszy temu lęk, apatia, spowolnienie, zobojętnienie, ale może tez występować drażliwość, irytacja i stany pobudzenia.
W procesie otępiennym istotą w zachowaniu prawidłowej sprawności psychicznej jest wysiłek umysłowy. Treningi funkcji poznawczych i terapia zajęciowa mają znaczący wpływ na samopoczucie, a wdrożone w odpowiednim czasie pozwalają wydłużyć czas sprawności intelektualnej i psychomotorycznej.
Pierwsze spotkania mają na celu wstępną diagnozę zgłaszanych problemów, podczas których przeprowadzam szczegółowy wywiad i testy przesiewowe, mające na celu ukierunkowanie procesu rehabilitacji. Wskazane jest również przeprowadzenie wywiadu z rodziną pacjenta. Dodatkowe informacje uzyskane od bliskich pozwalają na dokładniejszą ocenę funkcjonowania chorego w sytuacjach dnia codziennego.

Rodzaj ćwiczeń jest dobierany indywidualnie, w zależności od predyspozycji pacjenta i zgłaszanych trudności, a założony cel rehabilitacji określa rodzaj materiału terapeutycznego, który wykorzystujemy podczas spotkań. Wybór zadań determinują możliwości i ograniczenia pacjenta, jak również jego sposób spędzania wolnego czasu i zainteresowania. Podczas terapii staram się podążać za potrzebami i preferencjami pacjenta, ale również poprzez własne propozycje ćwiczeń, zachęcam do otwarcia się na nowe wyzwania. Rehabilitację funkcji poznawczych opieram na ćwiczeniach stymulujących i kompensacyjnych, które łącze z różnymi formami terapii zajęciowej (m.in. atreterapią), pracy na wyobraźni i treningach relaksacyjnych. Ważnym elementem spotkań jest również wsparcie psychologiczne i psychoedukacja, która pozwala na poprawę rozumienia przez pacjenta własnej sytuacji. Nierzadko poczucie osamotnienia i brak wsparcia są powodem dyskomfortu psychicznego, przyczynia się ono do szeroko rozumianej izolacji społecznej i jest powodem zgłaszanych objawów psychosomatycznych.
Wsparcie osób bliskich powinno być połączone z kompleksową opieką specjalistów, tak by dążyć do opóźnienia rozwoju otępiania, jak i w utrzymania jak najdłużej stabilnej kondycji psychofizycznej.

Moje doświadczenie
Studia na kierunku psychologia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Zainteresowanie funkcjami poznawczymi i chęć poszerzenia wiedzy na temat ich wpływu na zachowania osób kierującymi pojazdami, skłoniły mnie do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Od kilku lat związałam swoją drogę zawodową z pracą z osobami starszymi. Jako wolontariusz pracowałam w stowarzyszeniu działającym na rzecz osób starszych (Mikołów), gdzie uzyskałam nominację „Wolontariusz roku”. Pracowałam jako psycholog w domach opieki w Bytomiu i w Markach k. Warszawy. Doświadczenia zdobyte w tych miejscach uświadomiły znaczenie współpracy całego zespołu medycznego dla kompleksowego zadbania o zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka, jak i doniosłość roli psychologa w możliwości dostrzeżenia codziennych zmian w sprawności intelektualnej i motorycznej, rozumianej jako „kondycja psychiczna” i w procesie adaptacji pacjenta do zmian, ), jak również znaczenie współpracy całego zespołu medycznego dla kompleksowego zadbania o zdrowie psychiczne i fizyczne podopiecznego .
Pracowałam również m.in. w Ośrodkach Uzależnień i Współuzależnień (Siemianowice Śląskie, Chorzów) i w Centrum Integracji Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych (Bytom).
Poprzez pracę własną, odbyte kursy i rekomendowane szkolenia, staram się na bieżąco poszerzać swoją wiedzę. Uczestniczyłam m.in. w szkoleniach: „Diagnoza różnicowa otępień” Akademia Psyche i PTP (Kraków), „Łagodne zaburzenia poznawcze w praktyce klinicznej” NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie (Wrocław), „Dogoterapia w pracy psychologa”, SWPS (Warszawa), Szkolenie „Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy” PTPB (Katowice).
Zainteresowanych odsyłam do artykułu naukowego dotyczącego osób w wieku senioralnym, którego jestem współautorką: Gałuszka, A., Wala, D. (2015). Samotność i satysfakcja z życia kobiet w wieku senioralnym. Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA 17 (2), s.181-193, ISSN 1898-0171.
Moje doświadczenie w pracy z osobami starszymi, pokazały mi, że to często lęk i społeczne stereotypy powodują poczucie samotności i problemy z otwarciem się na oferowaną pomoc.
Uważam, że każdy człowiek powinien dbać o higienę psychiczną i podnosić jakość swojego życia, bez względu na wiek, sytuacje życiową i chorobę.
Każda osoba jest bytem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju i o tą wyjątkowość należy zadbać.

Komu w szczególności mogę pomóc
W ramach rehabilitacji poznawczej i terapii zajęciowej pomagam w szczególności osobom:
•    skarżącym się za zaburzenia orientacji, pamięci, uwagi, percepcji, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych;
•    doświadczającym poczucia samotności i osamotnienia;
•    chcącym podjąć aktywność umysłową i zadbać o swoja kondycję umysłową;
•    mającym zdiagnozowaną chorobę otępienną

Informacje dodatkowe

Celem umówienia wizyty proszę kontaktować się telefonicznie – tel. 503 501 354

Sposoby płatności: gotówka, karta płatnicza.
Konsultacja – sesja trwa 50 minut – koszt 100 zł.
Liczba sesji ustalana indywidualnie.
Istnieje możliwość wykupienia pakietów na 5 sesji.

Powyższe informacje są jedynie poglądowe, nie stanowią oferty sprzedaży.